/ ریاست دانشگاه / رییس واحد

رییس واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1: مشخصات فردی :

نام : علي    نام خانوادگی : کیالاشکی

شماره شناسنامه:163   محل صدور : نوشهر        کد ملی:    6269527236    

تاريخ تولد: 4/4/1345            نام پدر : یزدان  

مرتبه علمی :دانشیار  پایه 21  

ادرس پست الکترونيک   :   ali_kialashaki@ yahoo .com  و  ali_kialashaki@ iauns.ac.ir  

ماده 2- اطلاعات تحصيلی : (آخرين مدرک تحصيلی )

مدرک تحصيلی

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

گروه علمی

رشته تحصيلی

دکتری تخصصی

علوم تحقیقات تهران

ايران

1379

منابع طبیعی

 (جنگلداری)

کارشناسی ارشد

علوم تحقیقات تهران

ايران

1375

منابع طبیعی

 (جنگلداری)

کارشناسی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر چالوس

ايران

1370

منابع طبیعی

 (جنگلداری)

 

ماده 3- فعاليت های علمی :

الف – مقالات :

بند الف/ 1- مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی يا خارجی

رديف

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

اسامی همکاران

 

 

نام نشريه

نوع امتياز

سال

شماره

به ترتيب اولويت

1

مطالعه اجمالی درخت زربین درمنطقه حسن اباد شمال

علوم کشاورزی

علمی پزوهشی

1379

3

کیالاشکی.عادلی

2

مقایسه زاداوری گونه راش درتوده های بهره برداری شده و طبیعی درجنگل شلیمک

دانش کشاورزی ایران

علمی پزوهشی

1384

1

کیالاشکی.اذرنوش.حبیبی

3

اثرات برخی از عوامل طبیعی بر خصوصیات کاج الدار (pinus eldarica)درجنگلکاری غرب مازندران

علوم کشاورزی

علمی پزوهشی

1385

1

کیالاشکی

4

بررسی تاثیر عوامل طبیعی برخصوصیات کیفی جنگلکاری پارک پردیسان

 

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی پزوهشی

1385

2

کیا لاشکی .کرد

6

بررسی اثرمقدارمصرف کودنیتروزن وزمانبندی محلول پاشی اوره برکیفیت چمن افریقایی در فصل خواب

علوم وفنون باغبانی ایران

علمی وپزوهشی

1385

4

گلستانی.عالم زاده.کافی.کیالاشکی

7

بررسی کمی کیفی گونه های جنگلکاری شده پارک پردیسان (تهران)

علوم کشاورزی

علمی پزوهشی

1386

 

1

کرد- عادلی- کیا لاشکی

8

بررسی گونه های درختی و درختچه ای منطقه کجور نوشهر

پژوهش و سانزندگی

علمی پژوهشی

1386

4

شیخ الا سلامی یزدیان - کیالاشکی

9

بررسی شرایط اکولوژیک در سه رویشگاه طبیعی گیلاس وحشی درشمال ایران

علوم کشاورزی

علمی پزوهشی

1386

2

شهریاری.زرین کفش. کیالاشکی .باباکفایی

10

برسی رویش وتولید چوب کاج دریایی در منطقه ساحلی گیلان

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی پزوهشی

1386

1

کیالاشکی.صفا

11

تعیین میزان سرب موجود در خاک و گیاهان  مناطق جلگه ای حاشیه پرترددجاده شهرستانهای نوشهر و چالوس

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی پزوهشی

1386

1

احمدی. کیالاشکی

12

بررسی تیپ های جنگلی رویشی راش در حوزه ابخیز 44(کجور نوشهر)

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی عمومی

1386

3

شیخ الا سلامی یزدیان - کیالاشکی

13

بررسی اقتصادی صنایع تخته خرده چوب در ایران

علوم کشاورزی

علمی وپزوهشی

1386

4

امیری.کیالاشکی. ورشویی

14

بررسی وضعیت شپشک سفید راش وبیماری پوست راش در جنگلهای شمال ایران (مطالعه موردی  استان مازندران)

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی پزوهشی

1387

 

2

کیا دلیری.معرفی.-کیا لاشکی واهنگران

15

عکس العمل قطر و ارتفاع درختان کاج تهران نسبت به تغییرات برخی عوامل محیطی درپارک چیتگر

علوم وفنون منابع طبیعی

علمی پژوهشی

1387

2

کرد . کیالاشکی .کردوپورعباسی

16

بررسی جمعیت شپشک راش ارتباط ان با مشخصه های جنگلسناسی جنگلهای راش

فصلنامه جنگل وصنوبر

علمی پژوهشی

1387

4

کیادلیری . حسنی.متاجی و کیالاشکی

17

بررسي گونه هاي درختي ودرختچه اي منطقه كجور (نوشهر)

پژوهش و سازندگي

علمي پژوهشي

ISC

19

4

شيخ الاسلامي ،يزديان وكيالاشكي

18

مطالعه گسترشگاه انار وحشي    در سواحل غرب مازندران

 

علوم وفنون منابع طبيعي

علمي پژوهشي

ISC

4

1

كيالاشكي ، رضواني

19

بررسی اماکن نقشه تیپ بندی جنگل با استفاده از داده های aster ماهواره terra

علوم وفنون منابع طبيعي

علمي پژوهشي

ISC

4

3

کیادلیری، عادلی، باباکفاکی و کیالاشکی

20

تأثیر اکولوژیک خشکه دارها روی ویژه­گی های خاک در اکوسیستم

اکوسیستمهای طبیعی ایران

علمي پژوهشي

ISC

1

2

علی کیالاشکی و سعید شعبانی

21

بررسي برخي از خصوصيات خاکهاي جنگلي در حفره هاي با اندازه مختلف در جنگلهاي سرچشمه چالوس

علوم و فنون منابع طبیعی

علمی پژوهشی

ISC

5

1

علی کیالاشکی و سعید شعبانی

22

بررسي تنوع گونه هاي گياهي درگروههاي اكولژيك درجنگل اغوزچال 0مطالعه موردي قطعه 7سري 3)

علوم و فنون منابع طبیعی

علمی پژوهشی

ISC

5

1

علی کیالاشکی و سعید شعبانی

23

بررسي اثرات عمليات پرورشي درتوده مديريت شده وتوده شاهد (مطالعه موردي :قطعات 2و13 سري برنجستانك)

علوم و فنون منابع طبیعی

علمی پژوهشی

ISC

6

1

علی کیالاشکی اسدپوراتويي

24

بررسي اثرنوربرويژگي كمي وكيفي نهال هاي ممرز

 

تحقيقات جنگل وصنوبر ايران

علمی پژوهشی

ISC

1391

4

صايب.نوري شيرازي. کیالاشکی.جعفري

25

The determination of the amount of lead existing in the soil and

plant along the roads with the heavy traffic in Nowshar and Chalous

cities (North of Iran)

Annals of biological research

ISI

2011

2

Ali KIALASHAKI1, Tofigh AHMADI2, Ghassem HABIBI BIBALANI3

26

 

A stady of the forest types in beech sites hyrcanian forests (case study:watershed No.44ofNowshahr Forest Iran)

Current Research journal of Biological sciences

ISI

2011

3

A.Kialashaki,Shykholeslami.Yazdian S.Shanani

27

A stady of tree distribution in Diameter Classes in Natural forest of Iran( case study : liresare forest)

Annals of biological research

ISI

2011

2

Sheykholeslami A. , Kia pasha, Kh. and kia Lashaki A.

28

Differentiation Ecosystem Unist of Caspian in Relation to physiographic factor and Some of Soil Characteristics

Annals of biological research

ISI

2011

2

A.Kialashaki, S.Shanani

29

The Within-tree variation of wood density and shrinkage and their relationship in populous euramericana

 

Turkish journal of agriculture and forestry

ISI

2010

34

Behzad kord ,A.Kialashaki, Behroz kord

30

 

 The impact of some ecological factors on the regeneration of the species of Taxus baccata L. in the Arasbaran Forests

 

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

ISI

2012

14

Mir Mozaffar Fallahchai, Halil Barış ÖZEL,Ali Kialashaki

31

CHEMICAL COMPOSITION AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF

CANOLA PLANT AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN PULP AND PAPER

INDUSTRY

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

ISI

2014

48

 

MAJID KIAEI, SAEED MAHDAVI, ALI KIALASHAKI, MOHAMMAD NEMATI,

AHMAD SAMARIHA, and AMIR SAGHAFI

 

32

The Curt Study on Die Back in Mass Planting ofCupressuse Sempervirence Var. Horizontalis in Chalous Hassan Abad

Advances in Environmental Biology

ISI

2014

 (5 )8

Ali  KiaLashaki, Hussein Qomi, Ali shykholeslami

33

Applying ecological groups on restoration of harvested operated forest

areas with the aim of wood production in gradual shelter wood method

Journal of Applied Science and Agriculture(JASA)

 

ISI

2014

(10)9

Ali  KiaLashaki

34

The Effects of Seed Rate on Morphological Traits of Canola (Brassica  napus L.)

Journal of Applied Science and Agriculture(JASA)

 

ISI

2014

(10)9

Sayed Amir Abbas Mousavi1 , Ali KiaLashaki2

35

The Evolution of Dehydration on yield and yield component spring safflower

cultivars (Carthamus tinctorius L.)

Advances in Environmental Biology

ISI

2014

(10)8

Sayed Amir Abbas Mousavi1 , Ali KiaLashaki2

36

تاثیرخشکه دار برتجدیدحیات طبیعی درجنگل صفارودرامسر(مطالع موردی قطعه 513)

 

علوم و فنون منابع طبیعی

 

علمی پژوهشی

ISC

7

3

علی کیالاشکی.مسلم عزت الهی  وفرید کاظم نژاد

37

مطالعه برخی از مشخصه های کمی وکیفی زاد اوری طبیعی گونه ازاد در توده های خالص وامیخته (مطالعه موردی :منطقه فرمرض نکا) 

اکوسیستمهای طبیعی ایران

علمي پژوهشي

ISC

1391

3

علی کیالاشکی .زائراومالی.محمدنژادکیاسری ویزدیان

38

بررسی برخی شرایط اکولوژیکی گونه بلوط اوری با نقشه واحدهای همگن (مطالعه موردی :سری یک کلاردشت)

علوم و فنون منابع طبیعی

 

علمی پژوهشی

ISC

8

1

کامیار دلفان . فرید کاظم نژادو علی کیالاشکی

39

به کارگیری مدل پویایی سیستم بر سدهای حوضه های دریاچه ارومیه

فصلنامه جنگل و مرتع

علمی ،اقتصادی ، اجتماعی

94

107

علی کیالاشکی،اسحق عطایی،روح الله رحیمی وعلی رشتیانی

40

تعیین مناسبترین گونه جهت احیا و توسعه پارک سیسنگان با استفاده از فرایند تحلیل

 

(AHP) سلسله مراتبی

علوم و فنون منابع طبیعی

 

علمی پژوهشی

ISC

 

8

1

علی کیالاشکی و سعید شعبانی

41

Developing an index model for flood risk assessment in the western costal of mazendran iran

Jornal of hydrology and hydromechanics

isi

2016

accepte

Alireza sadehghi poya   ,Ali  kialaskaki

 

 

بند الف / 2- مقالات پذيرفته شده در همايش های علمی داخلی و بين المللی :

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامی همکاران

 

 

نام همايش

سطح

محل برگزاری

سال

به ترتيب اولويت

1

زربین زیر ذره بین

سوزنی برگان ایران

منطقه ای

واحد نوشهروچالوس

79

کیالاشکی

2

انسان .منابع جنگلی واینده

جنگل مرتع صنعت .نگاهی به اینده

منطقه ای

نوشهر چالوس

83

کیالاشکی

3

خاکهای سفید.درختان سبز با شهرت جهانی

کجور.گذشته حال اینده

استانی

نوشهر

81

کیالاشکی

4

یک نوع شناسی ازرویکردهایروابط دولت دانشگاه صنعت

دولت دانشگاه صنعت

منطقه ای

رشت

85

کیالاشکی.بیاضی .معین

5

مطالعه توده جنگلی تحت مدیریت و شاهد در جنگل های غرب مازندران

توسعه پایدار در عرصه های جنوبی خزر

منطقه ای

نور

85

کیالاشکی- انبانلو

6

A study of cypress in hyrcanian forest,IRAN

Natural hazard and natural distucesrban in mountain forest

بین المللی

ايتاليا

2007

کیالاشکی

7

A study of mountain forest in kojour region

Natural hazard and natural distucesrban in mountain forest

بین المللی

ايتاليا

2007

شیخ الا سلامی کیالاشکی .

8

A stady of effects of some natural factors on thequantitive characteristics of west mazandaran

Landscape Ecology and Management: Challenges and Solutions

بین المللی

چین

2008

کیالاشکی

9

A stady of  the forest types in beech sites in hyrcanian forest.

Landscape Ecology and Management: Challenges and Solutions

بین المللی

چین

2008

شیخ الا سلامی .کیالاشکی.

10

جنگل کاری .راهکار توسعه برای جنگلهای شمال کشور

جنگلهای شمال کشور راهکار توسعه

منطقه ای

چالوس

1386

کیالاشکی . مشایخ

11

ارزیابی تنوع زیستی اکوسیستمهای جنگلی، راهکاری جهت نیل به توسعه پایدار ( مطالعه موردی جنگلهای لیره سر تنکابن)

توسعه پایدار در عرصه های جنوبی خزر

منطقه ای

نور

85

کیالاشکی- انبانلو

12

بررسی نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطری و ارتقایی شاخه زاد راس سری 6 جنگل طویر حوزه آبخیز 39 غرب مازندران

توسعه پایدار در عرصه های جنوبی خزر

منطقه ای

نور

85

کیالاشکی- انبانلو

13

بکارگیری گروه­های اکولوژیک در احیایی مناطق جنگلی بهره­برداری شده با هدف تولید چوب ذرزوش پناهی

نخستین همایش ملی فن­آوری­های نوین در صنایع چوب و کاغذ

ملي

چالوس

1389

علی کیالاشکی ، سعید شعبانی

14

ارزیابی تنوع زیستی اکوسیستم های جنگلی .راهکاری جهت نیل به توسعه پایدار(مطالعه موردی:جنگل لیرسره تنکابن)

سلامت محیط زیست توسعه پایدار

ملی

 

بندرعباس

 

 

1389

 

 

 

کیالاشکی  .شعبانی

15

Investihation of increment and wood production from maritime pine species (pinus pinaster Ait.)

Sastainable utlisation and forests in the Genomies Era

بين المللي

مالزي

2010

علی کیالاشکی ، فرید صفا

16

پژوهش اجمالی گونه شاه بلوط در رویشگاه ویسرود شهرستان شفت گیلان  به منظور مدیریت پایدار

 

 دومین همایش توسعه پایدار در عرصه های جنوبی خزر

منطقه ای

نور

90

کیالاشکی.رجبی ویزدیان

17

بررسی و مقایسه تنوع گونه های چوبی در دو قطعه مدیریت شده و شاهد

 

دومین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست وتوسعه پایدار

ملي

بندر عباس

91

کیالاشکی  و بزرگی

18

اولویت بندي اقدامات مدیریت زیست محیطی سیلاب با رویکرد ریسک در شهرهاي ساحلی غرب مازندران

سومین کنفرانس بین المللی  برنامه ریزی ومدیریت محیط زیست

بين المللي

تهران

92

نوري ، منصوري ، کیالاشکی ، صادقی پویا

19

بررسی برخی از مشخصه­های کمی و کیفی گونه سفید پلت در شهرستان  نور( مطالعه موردی: ذخیره گاه پارک جنگلی نور)

 

چهارمين کنفرانس بين­المللی چالش­های زيست­محيطی و گاهشناسي درختي­

بين المللي

ساری

93

دکتر علی کیالاشکی، دکتر محمدرضا آذرنوش، ادریس هدایتی

20

مطالعه  تهيه نقشه پوشش گياهي  به منظور مديريت و توسعه پايدار در جنگل هاي ايران   مطالعه موردي حوزه آبريز كشانك خراسان شمالي

همایش ملی مدیریت جنگل های  شمال ایران

ملي

ساری

93

دكتر علي كياﻻشكي  و مهرداد فﻼحي هتكه لوئي

21

ارزيابي كمي و كيفي درختان و مقايسه تنوع زيستي ) پوشش گياهي و بي مهرگان خاكزي  (   در دو جنگلكاري مديريت شده و مديريت نشده  پلت در منطقه  نكا   

 

 

همایش ملی مدیریت جنگل های  شمال ایران

ملي

ساری

93

شهیدی فر.موسوی. کیالاشکی .یزدیان و امینی

22

مکان یابی بهینه اکوتوریسم با استفاده از فرایند سلسله مراتبی درسیستم اطلاعات جغرافیایی  : مطالعه موردی سه هزار تنکابن  جنگل

دومین همایش ملی فناوری نوین در صنایع چوب و کاغذ

ملی

چالوس

93

دکتر علی کیالاشکی، حر شجاع شفیعی

23

پراکنش الگوی مکانی خشکه دارها در جنگل لاروچال

دومین همایش ملی فناوری نوین در صنایع چوب و کاغذ

ملی

چالوس

93

دکتر علی کیالاشکی، بهنام گیل

24

بررسی وضعیت درختان کاشته شده در بلوار معلم شهر رامسر

دومین همایش ملی فناوری نوین در صنایع چوب و کاغذ

ملی

چالوس

93

 میر حسینی. شیخ اسلامی و علی کیالاشکی

25

مطالعه ارتفاع و قطر تاج با شکل تاج گونه جنگل کاری شده  زربین در جنگل های شمال ایران

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

ملی

تهران

93

دکتر علی کیا لاشکی ،  آرزو منصور سمایی ، فرید کاظم نژاد

26

بررسی قطر برابر سینه  و  ارتفاع درخت  با فرم تنه گونه ی  جنگل کاری شده زربین  در جنگل های شمال ایران

دومین همایش ملی برنامه ریزی  حفاظت ، از  محیط زیست و توسعه پایدار

ملی

تهران

93

آرزو منصور سمایی ،  دکتر علی کیا لاشکی

27

بررسی اثر ابعاد الیاف برکیفیت کاغذ

اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

بین المللی

تهران

94

مسعود نادری ورندی، شبنم سلیمان نژاد، علی کیالاشکی ،رامبد فروزانفر

38

رابطه بین فراوانی گونه و پراکنش گلسنگ  در دو منطقه مدیریت شده وشاهد جنگل کنیج کلازیرآب

چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

ملی

تهران

94

پریسا صمدی و علی کیالاشکی

39   

معرفي خواص مرفولوژيک گونه هاي جنگلي کاج و پيسه آ

مطالعه موردي(اکوسيستم خزري)

 

 

دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

ملی

تهران

94


مسعود نادری ورندی،  علی کیالاشکی،

مجید اسحق نیموری،مهدی شکری ساروی،نرگس درمیانی   

 

 

بند ب طرح های پژوهشی پايان يافته :

رديف

عنوان طرح

مسئوليت در طرح

دستگاه سفارش دهنده (داخل يا خارج سازمان)

نوع طرح

(داخلی، ملی)

تاريخ شروع و خاتمه

1

بررسی تفصیلی پوشش گیاهان چوبی منطقه کجور

همکار

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر چالوس

داخلی

1380-1385

2

تاثیر الاینده های ناشی از تردد وسیله نقلیه بر گیا هان زراعی و پوشش های جاده های پرترددنوشهروچالوس

همکار

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر چالوس

داخلی

1387-1385

3

شناسایی رویشگاه انار وحشی به منظور جلوگیری از قطع و حفظ این گونه در سواحل غرب مازندران

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر چالوس

داخلي

1388-1386

4

تعیین واحدهای اکوسیستیمی جنگل­های خزری و ارتباط آن با عوامل محیطی(مطالعه موردی: جنگل آغوز چال نوشهر

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1388-1388

5

شناسایی توده های مقاوم درختان راش در شپشک سفید در جنگلهای غرب مازندران

همكار

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1388-1385

6

بررسی پوشش گیاهی وخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در حفره های جنگلی منطقه سرچشمه چالوس

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1389-1388

7

بررسی خصوصیات خاکی در اطراف خشکه دار جنگلی در لیره سر تنکابن

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1389-1389

8

ارزيابي ميزان ترسيب کربن در توده­هاي جنگلي شمال كشور (مطالعه موردي: سري شوراب، نوشهر)

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1390-1389

9

تعيين مناسب ترين گونه جهت احيا و توسعه پارك جنگلي سيسنگان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي ATP

 

مجري

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

داخلي

1391-1390

 

 

 

 

 ماده 4- دوره­ها و کارگاه­های آموزشی:

ردیف

نام دوره و کارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور برگزار کننده

دانشگاه یا مؤسسه برگزار کننده

1

كارگاه مديريت استراتژيك

3

83

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد انزلي

2

كارگاه مديريت آموزش عالي

4

82

ایران

تهران دفتر آموزش نيوري انساني

3

سياست ها و راهكار هاي توسعه همكاري دانشگاه ، صنعت ، جامعه

2

84

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

4

كارگاه GIS

3

84

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس

5

كارگاه كامپيوتر

3

84

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس

6

كارگاه ، روش شناسي تحقيق در كشاورزي و منابع طبيعي

3

79

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس

7

كارگاه برنامه ريزي ، روش ارزيابي آموزشي و روش تدريس

2

80

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس

8

جنبش نرم افزاري و توليد علم و حقوق بشر

1

83

ایران

مشهد نهاد نمايندگي منطقه3

9

نشست علمي و ميزگرد قلم استاد

1

84

ایران

مشهد - نهاد نمايندگي منطقه3

10

اصول نگارش و مكاتبات اداري و گزارش نويسي

3

74

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس

11

فرق نو ظهور

 

1

89

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر

12

اخلاق حرفه ای

2

90

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه

13

مدیریت مشارکتی

 

1

91

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحدایت الله املی

14

نشست همایش رهروان فرهنگی و بصیرتی

1

93

ایران

دانشکده  جواد الاءمه علوم دریایی سپاه چالوس

15

نشست علمی بررسی و تحلیل انقلاب

 اسلامی

1

93

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر

16

نشست علمی اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)

1

93

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر

17

شرکت درشصت ونهمین  اجلاس شورای مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

2

93

ایران

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي

18

سلامت خانواده ازدیدگاه اسلام

1

94

ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر

19

شرکت در هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

2

94

ایران

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي

20

سلامت خانواده از دیدگاه اسلام

1

94

ایران

نوشهر - نهاد نمايندگي رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی  مازندران

 

21

ویژگیهای استاد نمونه

1

94

ایران

نوشهر - نهاد نمايندگي رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی  مازندران

22

نشاط و شادابی در اسلام

1

94

ایران

نوشهر - نهاد نمايندگي رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی  مازندران

23

بررسیهای چالشهای زیست محیطی منطقه

1

95

ایران

نوشهر - نهاد نمايندگي رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی  مازندران

24

مهارت ارتباط سالم در روابط اجتماعی

1

95

ایران

نوشهر دفتر هم اندیشی اساتید

 

ماده 5- سابقه تدریس:

دانشگاه/ مؤسسه

مقطع

موضوعات تدریس

کارشناسی

ارشد

دکترا

مرکز آموزش کشاورزی سلمان شهر

 

*

 

 

درختان و درختچه های زینتی ، مساحی و نقشه برداری اکولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

 

*

 

 

فیزیک و هواشناسی ، نقشه برداری ، بهره برداری از گیاهان دارویی ، کارتوگرافی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

 

*

*

-

اکولوژی ، جنگل شناسی 1 و 2 و تکمیلی و کاربردی ، مدیریت پایدار جنگل ، جنگل شناسی خارج از شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و علوم وتحقیقات

تهران

-

*

*

راهنمایی و مشاوره و داوری  بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

راهنمایی پایان نامه

45

41

1

 

مشاوره پایان نامه

-

30

1

 

 

 

  

 

  ماده 6-   بخشی از فعالیت اجتماعی و فرهنگی:

                                                                                                                               

 

1

عضو کمیته علمی فرهنگی ستاد یادوار ه شهدای دانشجوی استان مازندران

شهرستان چالوس

1382

 

2

عضو شورای فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی نوشهر چالوس

دانشگاه ازاد اسلامی نوشهر چالوس

1382

 

3

همکاری در کمیته های علمی فرهنگی ستاد یادوار هسرداران و 500 شهید شهرستان چالوس

شهرستان چالوس

1384

 

4

عضو انجمن کتابخانه عمومی شهرستان

شهرستان چالوس

1384

 

5

معاون پژوهشی برتر کشوری در دانشگاه ازاد اسلامی 

در جشنواره مشهد مقدس

1386

 

6

همکاری در برگزاری دومین کنگره عاشورا پژوهی  بسیج دانشجویی

شهرستان نوشهر

1387

 

7

عضو اصلی و رییس شورای حل اختلاف حوزه نهم شهری شهرستان نوشهر

شهرستان نوشهر

1387

8

عضو اصلی هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات

شهرستان نوشهر

1388

 

9

عضو اصلی کارگروه توانایی علمی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

استان مازندران

1388

 

10

مسئول برنامه ریزی و مالی بسیج اساتید

دانشگاه ازاد اسلامی نوشهر

1390

 

11

استاد منتخب علمی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی

منطقه 3

1390

 

12

مسئول کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس

شهرستان نوشهر

1391

 

13

 معتمد و عضو اصلی هیات اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر

 حوزه شهرستان نوشهر

1392

 

14

 انتخاب مدیر نمونه شهرستانی در هفته دولت 

شهرستان نوشهر

1392

 

15

گواهی نامه دوره تفسیر سوره فرقان

شهرستان نوشهر

1393

 

16

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان نوشهر

شهرستان نوشهر

1393

 

17

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظو رهبری در دانشگاه ازاد اسلامی استان مازندران

استان مازندران

1394

 

18

نماینده فرماندار در اجرای قانون انتخابات مجلس و خبرگان رهبری  در هشتم اسفند 94

شهرستان نوشهر

1394

 

19

رییس کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر

شهرستان نوشهر

1395

 

20

عضوکمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

استان مازندران

1395

 

 

 ماده 7- سوابق اجرایی:

                                                                                                                                               

 

مدیر گروه جنگل و صنایع چوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

11/12/75

17/08/78

 

رئیس مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

18/08/78

9/06/81

 

معاون تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

10/06/81

15/04/82

 

معاون پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

16/04/82

16/04/86

 

رییس شورای پژوهشی منطقه 3

گیلان ومازندران

3/2/84

30/4/87

                                                                مسئول راه­اندازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

نوشهر

3/04/86

14/09/86

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

نوشهر

15/9/86

17/9/93

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

نوشهر

17/9/93

تاکنون

 

 

 

 


میزان بازدید: 10918   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 263    ديروز: 1416    اين ماه: 23884    تاکنون : 1397449