/ ریاست دانشگاه / رییس واحد

رییس واحد

 

علی بصیری                      
 
سمت:
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر
مربی دانشگاه آزد اسلامی واحد نوشهر

دانشجوی دکتری در رشته فقه و حقوق

میزان بازدید: 16014

دفتر بازرسی دانشگاه


عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 381    ديروز: 1041    اين ماه: 1422    تاکنون : 2213134