/ معاونت ها / معاونت اداری و مالی / معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام : یوسف

نام خانوادگی : آزادیان

تحصیلات: *مقطع کارشناسی: رشته حسابداری– دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس– سال اخذ مدرک86.

  *مقطع کارشناسی ارشد : رشته حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان – سال اخذ مدرک88..

عنوان پایان نامه: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از نحوه گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 1388.

محل اشتغال: عضو هیأت علمی و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر.

1-فعالیت های آموزشی :   

   1-1-تدریس   

1-1-1-تدریس کلیه دروس تخصصی حسابداری (اصول حسابداری 1و2و3 - حسابداری صنعتی 1و2و3 - حسابداری میانه 1و2 - حسابداری پیشرفته 1و2- مدیریت مالی 1و2- حسابرسی1و2) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر – از سال 1387 تا هم اکنون.

2-1-1-تدریس دروس تخصصی حسابداری (اصول حسابداری- حسابداری صنعتی- حسابداری مالی- حسابرسی) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس – از سال 1387 تا هم اکنون.

2-1- کارگاه های آموزشی

1-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی " مدیریت منابع و مصارف" – شناسه دوره 2231 – واحد رامسر.

2-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "مدیریت تکنولوژی" – شناسه دوره 8128 – واحد آیت ا... آملی.

3-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران" – شناسه دوره 4329– واحد آیت ا... آملی.

4-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "نماز و احکام آن" – شناسه دوره 1136 – واحد نوشهر.

5-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با شیوه های نیاز سنجی پژوهشی" – شناسه دوره 1066 – واحد نوشهر.

6-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "بهینه سازی روابط استاد با دانشجو" – شناسه دوره 1826 – واحد نوشهر.

7-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم" – شناسه دوره 3106 – واحد نوشهر.

8-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "روش تدریس پیشرفته" – شناسه دوره 3127 – واحد نوشهر.

9-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها" – شناسه دوره 1101 – واحد نوشهر.

10-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "مهارت های تعلیم و تربیت 3" – شناسه دوره 3208– واحد آیت ا... آملی.

11-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "مهارت های تعلیم و تربیت 2" – شناسه دوره 1359– واحد چالوس.

12-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "مقاله نویسی به زبان انگلیسی" – شناسه دوره 3104 – واحد نوشهر.

13-2-1-شرکت در کارگاه آموزشی "روشها و اداب سخنرانی در برابر جمع" – شناسه دوره 9001 – واحد نوشهر.

2-فعالیت های پژوهشی :

1-2-چاپ مقالات:     

1-1-2-چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان: " ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از محتوی گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی" – مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- سال اول – شماره دوم – تابستان 1389.

2-1-2- چاپ مقاله ISC با عنوان: " The effect of Ethics on the Information Content of Earnings by using Fuzzy Entropy" – در مجله "  Asian Journal of Research in Banking and Finance" –

 .Vol. 4 , No. 3, March 2014, pp.317-335

 

2-2-همایش ها :

1-2-2-همایش های بین المللی    

 1-1-2-2-ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاور میانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) –دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – عنوان مقاله: «بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در مدیریت سود در عرضه اولیه سهام» - بهمن 92.

2-1-2-2- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی – تهران – عنوان مقاله: «اثر اخلاق کار اسلامی بر کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» - آبان 93.       

3-1-2-2-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار- گیلان- عنوان مقاله"بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکتها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – شهریور 1394.

2-2-2-همایش های ملی    

1-2-2-2- ارائه مقاله در اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار - همدان – عنوان مقاله: «سیستم 5s ابزاری ناب در سازمان های هزاره سوم  چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» -  بهمن 1392.

2-2-2-2- ارائه مقاله در دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استان گلستان - یکم اسفند 1392– عنوان مقاله: « اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری (ICR) در سازمان ها ؛ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» -  یکم اسفند 1392.

3-2-2-2- ارائه مقاله در دومين کنفرانس ملی چالش­های اصلی صنعت و تولید ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- یکم اسفند 1392– عنوان مقاله: « تأثیرپذیری سطوح بودجه تکنولوژی اطلاعات از فاکتور های EOT و ارتباط آن با عملکرد سازمان ها»-  15-14 اسفند 1392.

4-2-2-2- ارائه مقاله در همايش ملي تحليل راهبردي ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در اقتصاد و مديريت (حماسه اقتصادي اقتصاد مقاومتي)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل– عنوان مقاله: « تاثیر بحران بازار های مالی جهان بر اقتصاد ایران و  نحوه بکارگیری مولفه های اقتصاد مقاومتی جهت بومی سازی اقتصاد »-  15-14 اسفند 1392.

3-2-2-همایش های منطقه ایی     

  1-3-2-2-ارائه مقاله در همایش منطقه ای رویکرد های نوین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت - واحد چالوس – عنوان مقاله: «تعامل حسابداری منابع انسانی HRA و سیستم مدیریت هزینه» -  آبان 1387.

2-3-2-2-ارائه مقاله در همایش منطقه ای اصلاح الگوی مصرف با رویکردهای حسابداری و مدیریت-واحد نوشهر –  عنوان مقاله: «رویکرد های نوین مدیریت و اصلاح الگوی مصرف» - آذر 1388.

3-3-2-2-ارائه مقاله در همایش منطقه ای توسعه کارآفرینی – واحد بندر انزلی – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر کارآفرینی اجتماعی در هزاره سوم» - تیر 1388.

4-3-2-2-ارائه مقاله در همایش منطقه ای مهندسی ارزش و نقش آن در حسابداری مدیریت - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر مهندسی ارزش به عنوان فاکتوری جهت کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش در سازمانها» - آبان  1389.

5-3-2-2-ارائه مقاله در همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه تجاری و اقتصادی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «نقش گمرک نوین و مدیریت نوین گمرکی(CMM) در اقتصاد ایران: گذشته، حال، آینده» - دی1390.

6-3-2-2- ارائه مقاله در همایش منطقه ای اقتصاد مقاومتی - واحد نوشهر – عنوان مقاله: « نقش راهبردی اقتصاد مقاومتی در بحران اقتصادی جهان هزاره سوم » - آذر 1392.

7-3-2-2- ارائه مقاله در همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت (گامی در جهت تحقق حماسه اقتصادی) - واحد جویبار – عنوان مقاله: « تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری و توسعه نظام اقتصادی» - آبان 1392.

3-2-طرح های پژوهشی:    

1-3-2-مجری طرح پژوهشی با عنوان " اثر اخلاق کار اسلامی  برکیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : آبان 1393.

2-3-2- مجری طرح پژوهشی با عنوان " « بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» " – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : در حال اجرا.

3-3-2- همکار در طرح پژوهشی با عنوان "«بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در مدیریت سود در عرضه اولیه سهام» - محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-تاریخ پایان طرح: 1392.      

3-فعالیت های اجرایی :

   1-3- حسابرس - سازمان حسابرسی – سال های   1386 و 87                                                

 2-3- معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر از تاریخ1/3/1390 تا هم اکنون.


میزان بازدید: 4000   امتیاز این صفحه: 4

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 214    ديروز: 530    اين ماه: 744    تاکنون : 632320