گروه: اخبار دانشگاه

انتصاب مدیارن جدید گروه های آموزشی در جلسه شورای آ:

تشکیل جلسه شورای آموزشی واحد نوشهر

کد خبر: 88 تاریخ انتشار: 1395/11/10

جلسه شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر در تاریخ 95/11/5 در دفتر ریاست واحد برگزار گردید . در این جلسه معاونین، مدیران گروه ها و مدیران اجرایی واحد حضور داشتند.
image

 

 

جلسه شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر در تاریخ 95/11/5 در دفتر ریاست واحد برگزار گردید . در این جلسه معاونین، مدیران گروه ها و مدیران اجرایی واحد حضور داشتند.

در ابتدای جلسه آقای دکتر کیالاشکی رئیس محترم واحد سخنانی را در خصوص وضعیت جذب دانشجو در سال 95 و همچنین برنامه ریزی آموزشی و سقف تدریس اساتید ارائه نمودند و خواستار حضور جدی تر اعضای محترم هیات علمی و مدیران گروه ها در نیمسال جدید تحصیلی شدند و در ادامه حاضرین جلسه نقطه نظرات خود  را بیان نمودند. سپس از مدیران گروه های آموزشی حسابداری و عمران تقدیر بعمل آمد و آقای دکتر سید مصطفی موسوی به عنوان مدیر جدید گروه آموزشی حسابداری و مدیریت و جنای اقای دکتر حسین حسین جان زاده به عنوان مدیر جدید گروه عمران معرفی شدند.

 

روابط عمومی دنشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

برچسب‌ها : جلسه شورای آموزشی - مدیران گروه - واحد نوشهر