گروه: اخبار دانشگاه

کارگاه آموزشی ویژگیهای استاد نمونه

کد خبر: 51 تاریخ انتشار: 1394/11/3

کارگاه آموزشی با عنوان ویژگیهای استاد نمونه در تاریخ 94/10/29 در سالن جلسات واحد نوشهر برگزار گردید
image

کارگاه آموزشی با عنوان ویژگیهای استاد نمونه در تاریخ 94/10/29 در سالن جلسات واحد نوشهر برگزار گردید در ابتدای جلسه آقای دکترکیا ریاست محترم واحد نوشهر ضمن خیر مقدم به اعضای هیات علمی و مهمانان به نقش معلمی و تجربه در آموزش بعنوان مهمترین ابزار برای ویژگیهای اساتید نمونه یادآور شدند و در ادامه آقای دکتر یوسف زاده بعنوان سخنران ویژه کارگاه به مهمترین ویژگیها برای استاد نمونه بصورت پرسش و پاسخ مطالبی ارائه نمودند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

برچسب‌ها : آموزشی - آموزشی - کارگاه - کارگاه - واحد نوشهر - واحد نوشهر - کارگاه - واحد نوشهر