گروه: اخبار دانشگاه

معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و:

معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

کد خبر: 102 تاریخ انتشار: 1396/4/12

معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
image


zahra aghajani:
zahra aghajani:
۱. حقوق خصوصی  - کد رشته ۲۰۸۰۷
۲. فقه و حقوق جزا - کد رشته ۲۰۸۳۸
۳. زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری - کد رشته ۲۰۱۱۵
۴.  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی  کد رشته ۲۱۰۴۶ 
۵. مهندسی برق - سیستم های قدرت - کد رشته ۴۰۰۵۵ 
۶. مهندسی مکاترونیک - کد رشته ۴۰۶۳۲ 
۷. مهندسی عمران - ژیوتکنیک کد رشته ۴۰۴۴۴ 
۸. مهندسی عمران - راه و ترابری - کد رشته ۴۰۶۸۶ 
۹. مهندسی محیط زیست - منابع آب - کد رشته ۴۱۴۰۱ 
۱۰ . مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری - کد رشته ۴۰۳۴۹ 
۱۱. مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - کد رشته ۴۰۶۶۴ 
۱۲. مدیریت صنعتی - تولید و عملیات - کد رشته  ۲۱۰۴۹

برچسب‌ها : دانشگاه نوشهر - رشته - کارشناسی ارشد